NOVOSTI

Posted on

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP DIJELA POSLOVNOG PROSTORA ZA POSTAVLJANJE SAMOPOSLUŽNOG APARATA (u zgradi Poduzetničkog inkubatora u Biogradu na Moru)

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj  125/11,64/15,112/18), članka 35. Statuta Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 08/13, 04/15, 02/18, 06/20), čl. 4-10. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu

Posted on

USLUGE ZA KORISNIKE PODUZETNIČKOG INKUBATORA

Najam poslovnog prostora Brzi internet Administrativne usluge Računovodstvene usluge Porezno savjetovanje Pravno savjetovanje Poslovno savjetovanje Agronomsko savjetovanje Promocija i odnosi s javnošću

Posted on

JAVNI POZIV ZA PRIJEM PODUZETNIKA U PODUZETNIČKI INKUBATOR GRADA BIOGRADA NA MORU

Opći uvjeti poslovanja poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na Moru ODLUKA o izmjenama Općih uvjeta poslovanja Poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na Moru PRAVILNIK O uvjetima korištenja poduzetničkog inkubatora Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima korištenja Poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na Moru PROGRAM potpora poduzetništvu Grada

Posted on

Potpisan ugovor o gradnji Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru

Danas je u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru potpisan ugovor sa izvođačem radova Sarađen d.o.o. o gradnji Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru“. Nositelj projekta je Grad Biograd na Moru, a partneri Poduzetnički inkubator Biograd na Moru d.o.o. Biograd na Moru, Poduzetnički inkubator Bios d.o.o.