USLUGE ZA KORISNIKE PODUZETNIČKOG INKUBATORA

USLUGE ZA KORISNIKE PODUZETNIČKOG INKUBATORA

Usluge za korištenje Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru su:
  1. Najam poslovnog prostora
  2. Brzi internet
  3. Administrativne usluge
  4. Računovodstvene usluge
  5. Porezno savjetovanje
  6. Pravno savjetovanje
  7. Poslovno savjetovanje
  8. Agronomsko savjetovanje
  9. Promocija i odnosi s javnošću