NOVOSTI

Posted on

JAVNI POZIV ZA PRIJEM PODUZETNIKA U PODUZETNIČKI INKUBATOR GRADA BIOGRADA NA MORU objavljeno 17. studenog 2023.

Prijava se podnosi u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva na službenoj mrežnoj stanici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), poštom preporučenom pošiljkom ili osobno predajom u pisarnicu Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD BIOGRAD NA MORU
Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru
„Prijava na Javni poziv za prijem poduzetnika u
Poduzetnički inkubator Grada Biograda na Moru“ – NE OTVARATI

Posted on

USLUGE ZA KORISNIKE PODUZETNIČKOG INKUBATORA

Najam poslovnog prostora Brzi internet Administrativne usluge Računovodstvene usluge Porezno savjetovanje Pravno savjetovanje Poslovno savjetovanje Agronomsko savjetovanje Promocija i odnosi s javnošću

Posted on

JAVNI POZIV ZA PRIJEM PODUZETNIKA U PODUZETNIČKI INKUBATOR GRADA BIOGRADA NA MORU

Opći uvjeti poslovanja poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na Moru ODLUKA o izmjenama Općih uvjeta poslovanja Poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na Moru PRAVILNIK O uvjetima korištenja poduzetničkog inkubatora Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima korištenja Poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na Moru PROGRAM potpora poduzetništvu Grada

Posted on

Potpisan ugovor o gradnji Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru

Danas je u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru potpisan ugovor sa izvođačem radova Sarađen d.o.o. o gradnji Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru“. Nositelj projekta je Grad Biograd na Moru, a partneri Poduzetnički inkubator Biograd na Moru d.o.o. Biograd na Moru, Poduzetnički inkubator Bios d.o.o.